# رومالین_چیست

رومالین چیست

ویژگیهای پوششهای سلولزی عایق صوتhttp://naghashi.org/ موادفیبری متخلخل بهترین جاذب صوت بوده که هرچه ضخامت مواد بیشتر باشد بازتاب صوت را کاهش میدهدhttp://naghashi.org/ نداشتن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید